Forside
Firma profil
Produkter
Hamp klar til høst
Hamphøst
Hampstrøelse
Bedafdækning
Store Hestedag
e-mail me

Firma profil.

Askovhus udvikler, producerer og sælger nye byggematerialer baseret på plantefibre, primært fra hamp. Målet på sigt er at kunne bygge et helt hus ud af miljøvenlige plantefibreprodukter uden at det skal koste væsentlig mere.


Nye tider nye materialer.

 

Askovhus er startet op maj 2006 som enkeltmandsfirma med Michael Mortensen som ejer. Der er påbegyndt en dyrkning af hamp og færdigprodukter til salg hos Askovhus er under produktudvikling. Grundideen er at omdanne hampen som er en rigtig god afgrøde og en tilkommen nyskabning i dansk landbrug til produkter der er konkurrencedygtige indenfor byggeri generelt. Filosofien er at man tager ikke en 50-100 år gammel plante for at bygge et hus der skal holde i 50 år. Man tager en plante der er 100 dage om at vokse til så man kan bygge et hus der kan holde i 50 år.


Målsætning.

 

Målet er at Askovhus skal dyrke, producere og selv sælge produkter direkte til slutbrugeren, for at kunne holde omkostningsniveauet i bund til gavn for slutbrugeren. Derudover er målet at samle selve produktionen i mindre centrale enheder tæt på råvarerne da disse er meget volumetunge inden forarbejdning. Dette vil gavne både prisen, miljøet og den lokale beskæftigelse.


Udvikling.

 

Askovhus skal indenfor en kort årrække udvikle flere produkter der kan konkurrere med nuværende løsninger indenfor byggeri generelt. Dels for at få volume i produktionen, men også for at flytte forbruget af byggematerialer fra skoven til agerbruget. Skoven udnytter ikke fotosyntesen godt nok, men er på andre områder livsnødvendig for os. Med de rigtige afgrøder i agerbruget kan vi udnytte det vi tilfører og det som naturen tilfører på bedst mulige måde. Ændringer foretages hurtigt, kontrol er nemmere, o.s.v. Det drejer sig i bund og grund om at udnytte de ressoucer som vi er givet på bedst mulige måde. Til gavn for os og miljøet.


Miljø

 

Askovhus skal bidrage under udvikling af nye produkter at mijløprofilen på disse produkter er bedre end nuværende løsninger som produktet skal afløse/konkurrere med. Dette kan opdeles i 3. Forhold vedr råvarer, forhold vedr produktionen/forarbejdningen og forhold vedr slutanvendelse/fremtidig miljøpåvirkning.